Η Παναγία η Γερόντισσα της Ι.Μ.Παντοκράτορος του Αγίου Όρους

Αραβίδοψις