Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

ΕΥΛΟΓΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

greetings

Ἡ ζωὴ τῶν μοναχῶν ὀνομάζεται ἀγγελική, διότι μιμεῖται τοὺς ἀγγέλους· εἶναι ἡ ζωὴ τῆς προσευχῆς, τῆς ἐνατενίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς συνομιλίας μὲ τὸν Δημιουργὸ καὶ Πατέρα· εἶναι ἡ ἀπερίσπαστος καὶ ἀτάραχος ζωή, ἡ διαρκὴς εὐχαριστία καὶ δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Παράλληλα ὅμως, ἡ ζωὴ τῶν μοναχῶν εἶναι ζωὴ κοινωνίας καὶ σχέσεων μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ κοινωνία μὲ τὸ Θεὸ ἐπενεργεῖ καὶ ἁγιάζει τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία ἀλλὰ καὶ τὸ φυσικὸ περιβάλλον. Τὸ Ἅγιο Ὄρος εἶναι ἁπτὸ παράδειγμα αὐτοῦ τοῦ συνδυασμοῦ. Ἐντυπωσιάζεται ὁ προσκυνητὴς ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα κτηριακὰ συγκροτήματα, τὸ Καθολικό, τὴν Τράπεζα, τοὺς πύργους καὶ τοὺς ἀρσανάδες, σὲ ἁρμονία μὲ τὴν φύση καὶ τὴν πλούσια βλάστηση τοῦ Τόπου. Ὁ ὑλικὸς κόσμος συμπλέκεται μὲ τὸν πνευματικὸ δίχως ἀντιπαλότητα. Ἐδῶ σπουδαῖοι Ὅσιοι καὶ ἀσκητές, καὶ συνάμα κτήτορες καὶ ἀνακαινιστές. Ὁ κτητορικὸς ἐλαιῶνας ὁ ὁποῖος περιβάλλει τὴν Μονή μας εἶναι ζωντανὸς καὶ εὔγλωτος μάρτυρας τῶν κόπων καὶ τοῦ ἀγῶνα τῶν κτητόρων καὶ τῶν μετέπειτα μοναχῶν νὰ διασφαλίσουν στὴν Μονὴ τὴν δυνατότητα καὶ τὰ ὑλικὰ μέσα γιὰ τὴν ἐπιβίωσή της. Σὲ μᾶς ἀπομένει ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν συντήρηση αὐτοῦ τοῦ ὁποίου οἱ προηγούμενες γενεὲς μᾶς κληροδότησαν, ἡ ἀναγέννηση καὶ ὁ ἀνακαινισμός του. Στὴν προσπάθειά μας νὰ συντηρήσουμε τὸν ὑπεραιωνόβιο ἐλαιῶνα μας, καὶ στὴν συνέχεια νὰ τὸν μεταμορφώσουμε σὲ πρότυπο ἐλαιῶνα, ὁ ὁποῖος θὰ συνδυάζει τὴν παραδοσιακὴ καλλιέργεια μὲ τὴν καινοτομία καὶ μὲ σεβασμὸ στὸ φυσικὸ περιβάλλον, δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ βροῦμε καλύτερο ἀρωγὸ ἀπὸ τὴν ἑταιρεία «Κλάδος ἐλαίας» καὶ τοὺς συνεργάτες της, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν πείρα καὶ τὴν τεχνογνωσία νὰ καταγράψουν ἐπιστημονικά, νὰ τεκμηριώσουν καὶ νὰ ἀναδείξουν τὸν θησαυρὸ τὸν ὁποῖο μᾶς κληροδότησαν οἱ πατέρες μας. Εἴμαστε εὐγνώμονες σὲ ὅλους ὅσους συνδράμουν τὴν προσπάθειά μας αὐτή, εὐχόμενοι πρὸς ἅπαντας τὴν εὐλογία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γεροντίσσης.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος
Ἀρχιμ. Γαβριὴλ καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

ΕΙΣΑΓΩΓΗ​

introduction

Στο Άγιο Όρος τα τελευταία περίπου τριάντα χρόνια υπήρξε μια έντονη δραστηριότητα στην συντήρηση και ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των μοναστηριακών οικοδομημάτων και του πλούτου των κειμηλίων και ιερών προσκυνημάτων τα οποία διασώζονται για περισσότερο των χιλίων ετών εκεί. Νέοι μοναχοί έχουν εγκαταβιώσει πια από πολλές περιοχές του κόσμου διάγοντας τον ορθόδοξο μοναχικό βίο στον ‘’Φάρο της Ορθοδοξίας’’. Η αγροτική ζωή αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του μοναχικου βίου και βιώματος που συνυπάρχει παράλληλα και ταυτόχρονα από την ίδρυση των μοναστηριών στο Αγιο ¨Ορος μέχρι σήμερα και αποδεικνύεται από τα κτητορικά ελαιόδεντρα τα οποία με την κατά προσέγγιση χρονολόγησή τους κατατείνουν σε εκείνες τις μακραίωνες χρονολογίες. Οι ελαιώνες, συνυφασμένοι με την ορθόδοξη λατρευτική ζωή, πλάι πλάι στα μοναστήρια αποτελούν ξεχωριστές ψηφίδες στο ψηφιδωτό της μοναδικής φύσης, περίκλειστη στις ανθρώπινες παρεμβάσεις, συνταξιδεύουν άρρηκτα και αδιατάρρακτα στους αιώνες των αιώνων…

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΣ

objective

Η αναγέννηση του υπεραιωνόβιου ελαιώνα της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος του Αγίου ¨Ορους και η μεταμόρφωσή της σε πρότυπο ελαιώνα που θα συνδυάζει την παραδοσιακή καλλιέργεια με την καινοτομία και με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, αποτελεί το αντικείμενο του έργου.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Ήρθε, λοιπόν και η ώρα των ελαιώνων. Η διατήρησή τους επιτακτική ως υποσύνολο του συνολικού πλούτου και του φυσικού πλούτου της κιβωτού της ορθοδοξίας του Αγιωνύμου Όρους, με γνώμονα την ιδιοτυπία και τα χαρακτηριστικά της παράδοσης και της πρωτοπορίας όπως αυτά συνοδοιπορούν ακόμα ακόμα από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ

O Barskij ήταν περιηγητής και κατά την επίσκεψη του το 1744 απεικόνισε τον ελαιώνα της μονής από όπου φαίνεται ότι η ελαιοκαλλιέργεια ήταν σε πλήρη ανάπτυξη.

Υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα – λείψανα με κορμούς μεγάλου διαμετρήματος, σμιλεμένα από το γλύπτη χρόνο, μαρτυρούν την αδιάλειπτη καλλιέργειά τους, μέχρι σήμερα που, αποπνέοντας τους κόπους και τις προσευχές των μοναχών συνεχίζουν να παράγουν ελαιόλαδο. Ο ελαιώνας εκτείνεται αμφιθεατρικά της κολπώδους ακτογραμμής ακολουθώντας την ιδιότυπη μορφολογία του εδάφους, ελίσσεται πάνω στο ανάγλυφο αναμεταξύ των πτυχώσεων και των χαραδρώσεων του τοπίου. Στις βαθιές και απότομες κλίσεις του εδάφους, οι υπεραιωνόβιες ελιές βυθίζουν τις ρίζες εισχωρώντας στις αναβαθμίδες, οι οποίες στολίζονται από πανέμορφες πέτρινες πεζούλες και τοιχία. Τον ελαιώνα διασχίζουν τρία από τα ωραιότερα μονοπάτια του Άγίου Όρους, προς την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, προς την Ιερά Σκήτη Προφήτου Ηλία και προς Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Η αγνή, αμόλυντη, παρθένα φύση με την σπουδαία βιοποικιλότητά της, πολλές φορές ενδημική, διακοσμεί ανεξίτηλα το θέαμα του ελαιώνα με χρώμα από την πληθωρική παλέτα της, ανάμεσα στη βαθυγάλαζη θάλασσα και τον γαλανό ουρανό. Λούζεται από το φως και το χρώμα του Αιγαίου Πελάγους. Οι ελιές στο ειρηνικό τοπίο παίζουν με τον θαλασσινό και το βουνίσιο αέρα στις ανωφέρειές του εδάφους. Οι ποικιλίες που τον απαρτίζουν άγνωστες, όπου κατά τη διάρκεια του χρόνου προσαρμόστηκαν και διασώθηκαν ώσπου μόλις αρχίνησε η σύγχρονη αναγέννηση του ελαιώνα, παράγοντας ως τα σήμερα ένα υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο πολύτιμων χαρακτηριστικών.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

ΔΡΑΣΕΙΣ

Κάθε ελιά του ελαιώνα αποτελεί ένα ιδιαίτερο μικρόκοσμο, ο οποίος δουλεμένος με το χέρι, και το χέρι της αγάπης και της προσευχής μεταμορφώνεται σε περιεχόμενο, ουσία και άρωμα στο ελαιόλαδό του. Έτσι, λοιπόν, θα πραγματοποιούνται παράλληλα με την καλλιέργεια μια σειρά δράσεων που θα αφορούν τα επιμέρους στοιχεία αυτού του μικρόκοσμου.

Οι παραπάνω δράσεις και άλλες που θα προκύψουν θα είναι σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού και σχετικούς φορείς.

Καλάθι αγορών
scroll to top